Klauzula informacyjna RODO w zakresie przetwarzania danych osobowych 1. Administratorem danych osobowych jest ''JaDecor Rajko Veličković'',NIP788-175-95-61, REGON 634482519, adres: ul.A.Mickiewicza 26 , 62-045 Pniewy. tel.+48510266432, e-mail info@jadecor.pl

 2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych osobowych. Dane kontaktowe inspektora: JaDecor Rajko Veličković tel.+48510266432, e-mail info@jadecor.pl

 3. Przekazane dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji usług, obsługi zgłoszeń i udzielania odpowiedzi na zgłoszenia;

 4. Kategorie danych osobowych obejmują m.in. imię i nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, adres, dane dedykowane do procesu/usługi/projektu;

 5. Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres istnienia prawnie uzasadnionego interesu administratora, chyba że Pani / Pan wyrazi sprzeciw wobec przetwarzania danych;

 6. Państwa dane nie będą przekazywane do państwa trzeciego ani organizacji międzynarodowej;

 7. Posiadają Państwo prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 8. Mają Państwo prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznają Państwo, iż przetwarzanie Państwa danych osobowych narusza przepisy ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity Dz. U. z 2018 r., poz. 1000) lub przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r.(Dz.Urz.UE.L Nr 119, str. 1);

 9. Dane udostępnione przez Panią/Pana nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji oraz profilowaniu;

 10. Dane pochodzą od osób, których dane dotyczą;

 11. Podanie przez Ciebie danych osobowych jest w pełni dobrowolne. Niepodanie danych osobowych będzie skutkowało niemożliwością pełnego wykonania zobowiązań, przyjętych przez ''Jadecor Rajko Veličković'' w ramach zawieranych z Tobą umów.


POLITYKA COOKIES (Ciasteczka)

 1. Dla Państwa wygody Firma "JaDecor Rajko Veličković",  (dalej „Serwis”) używa plików cookies i podobnych technologii m.in. po to, by dostosować serwis do potrzeb użytkowników, i w celach statystycznych. Cookies to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwis internetowy, który odwiedza internauta (dalej „Użytkownik”), do urządzenia końcowego Użytkownika tj. np. komputera prywatnego Użytkownika. Korzystając w jakikolwiek sposób z serwisu akceptujesz Drogi Użytkowniku zasady zawarte w niniejszej Polityce Cookies./span>


 2. Pliki cookies (tzw. „ciasteczka") stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych Serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

 3. Serwis korzysta z informacji zawartych w plikach cookies. Serwis nie zbiera w sposób automatyczny żadnych informacji, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies.

4. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym Użytkownika Serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator Serwisu
 "JaDecor Rajko Veličković" z siedzibą pod adresem ul. Mickiewicza 26, 62-045 Pniewy .
Pliki cookies wykorzystywane są w celu  tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób Użytkownicy Serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości.

6. W ramach Serwisu stosowane są  „stałe" (persistent cookies). „Stałe" pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.

7. W wielu przypadkach oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych (przeglądarka internetowa) domyślnie dopuszcza przechowywanie plików cookies w urządzeniu końcowym Użytkownika. Użytkownicy Serwisu mogą dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących plików cookies. Ustawienia te mogą zostać zmienione w szczególności w taki sposób, aby blokować automatyczną obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej bądź informować o ich każdorazowym zamieszczeniu w urządzeniu Użytkownika Serwisu. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach oprogramowania (przeglądarki internetowej):

a) Internet Explorer 8
 W głównym oknie aplikacji wybieramy kolejno Narzędzia, następnie Opcje internetowe i Prywatność.
 W obszarze Ustawienia przesuwamy suwak maksymalnie w górę. W ten sposób zablokujemy wszystkie pliki cookies.
 Klikamy na przycisk OK.
b) Google Chrome
 W głównym oknie przeglądarki (prawy górny róg) klikamy na ikonę Ustawienia Google Chrome.
 Wybieramy zakładkę Ustawienia, a następnie Pokaż ustawienia zaawansowane.
 W sekcji Prywatność klikamy na Ustawienia treści. W opcji Pliki cookie zaznaczamy pozycję Zablokuj pliki cookie i dane z witryn innych firm (jak na ilustracji poniżej). Na koniec wybieramy przycisk Gotowe.
c) Mozilla Firefox
 W głównym oknie programu klikamy na Narzędzia, następnie Opcje i Prywatność.
 Wybieramy opcję Program Firefox będzie używał ustawień użytkownika, pozycja pierwsza Zawsze używaj trybu prywatnego oraz pozycja ostatnia Akceptuj ciasteczka muszą być odznaczone (tj. obok nich musi być pusty kwadracik).
 Następnie klikamy na przycisk OK.
d) Safari
W menu rozwijanym Safari trzeba wybrać Preferencje i kliknąć ikonę Bezpieczeństwo. Tu wybiera się poziom bezpieczeństwa w obszarze ,,Akceptuj pliki cookie”.
e) Opera
 Z menu przeglądarki: Narzędzie > Preferencje > Zaawansowane.
 W zakładce Zaawansowane klikamy na Ciasteczka.
 Zaznaczamy opcję Nigdy nie akceptuj ciasteczek.
 Klikamy na OK.